**MARKO TEORIKOA:** Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.Dimentsioak, azpigaitasunak eta adierazleak
Dokumentu interesgarriak:


Berritzegune Nagusia
Berritzegune Nagusia
Jhon Clegg, euskaratua
Rost, moldatua gaztelaniaz
Matilde SAINZ
Arantza OZAETA
Eneritz GARRO
Juan de Dios VILLANUEVA ROA
Rosa Mª RODRIGUEZ ABELLA
  • Ahozko ulermenaren ebaluazio-irizpideak


Aktibitate eredua:
Entzute prozesuaren faseak kontuan izanik, Segura Erdi Aroan bideoaren lanketarako aktibitateak prestatu.
Ebaluaziorako irizpideak kontuan izanik, ebaluazio txantiloia egin.Audio bilduma: